POLITIKA OCHRANY SÚKROMIA

POLITIKA OCHRANY SÚKROMIA

Záležitosť ochrany osobných údajov a ich dôvernosť berieme veľmi vážne a držíme sa príslušných vnútroštátnych predpisov i európskej legislatívy o ochrane osobných údajov. Najdôležitejšie aspekty nášho spracovania osobných údajov vysvetľujeme nižšie.

Vaše osobné údaje spracovávame a využívame iba s Vaším výslovným súhlasom a striktne podľa zákona 01. 07. 2013 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Naša spoločnosť, t.j. Beiersdorf Slovakia, s.r.o., IČO 313 808 24, so sídlom Riznerova 5, Bratislava 1 je tzv. prevádzkovateľom a svoje povinnosti voči Úradu na ochranu osobných údajov SR si plní.

Uchovávanie a používanie osobných údajov

Osobným údajom sa rozumie akákoľvek informácia, podľa ktorej môžete byť priamo alebo nepriamo identifikovaní, napr. Vaše meno, e-mail alebo adresa. Beiersdorf od Vás získava osobné údaje iba vtedy, ak mu také údaje dobrovoľne poskytnete (napr. keď sa prihlásite k odberu e-mailového newslettera, zúčastníte sa prieskumu, spotrebiteľskej súťaže, objednáte si vzorky našich výrobkov či informačné brožúry, popr. si vyžiadate nejakú informáciu) a súhlasíte s tým, aby sme ich použili.

Vaše osobné údaje uchovávame, používame či odovzdávame iba v súlade s Vaším súhlasom, a to vždy v rozsahu vyžadovanom individuálnym prípadom, napr. aby sme mohli odpovedať na Vaše otázky, splniť Vaše žiadosti alebo Vás informovať o výsledkoch spotrebiteľskej súťaže. 

Aby sme boli schopní vykonávať Vyššie uvedené, môže byť v niektorých prípadoch pre Beiersdorf nevyhnutné odovzdať Vaše osobné údaje iným sprostredkovateľom osobných údajov (napr. spoločnostiam v rámci celosvetovej skupiny Beiersdorf), popr. externým sprostredkovateľom osobných údajov. Iným správcom osobných údajov budú Vaše údaje odovzdané iba v súlade s Vaším súhlasom. Od externých sprostredkovateľov možno potom napr. žiadať, aby robili prepravu tovaru či reklamných materiálov v rámci spotrebiteľských súťaží. Beiersdorf od takých spracovateľov požaduje, aby osobné údaje spracovávali výhradne podľa jeho inštrukcií a podľa pokynov týkajúcich sa štandardov ochrany osobných údajov.

Použitie osobných údajov pre reklamné alebo marketingové účely

Ak nám dáte výslovný súhlas na použitie Vašich osobných údajov pre reklamné alebo marketingové účely, Vaše osobné údaje v takom prípade budú uchovávané a systematicky používané na tieto účely, teda napr. pre zasielanie newsletterov, vzoriek našich produktov alebo žiadostí o účasť v určitej spotrebiteľskej súťaži, a to všetko cez e-mail, poštového doručovateľa alebo cez iný komunikačný kanál, ktorý ste zvolili. Vaše osobné údaje môžeme v takom prípade tiež využiť na vytvorenie Vášho osobného profilu, aby sme Vás oslovovali iba s individualizovanou reklamou alebo promočnými akciami. Vami poskytnuté osobné údaje rovnako môžeme využiť na analyzovanie a zlepšovanie efektivity našich webových služieb, reklamy, marketingu, výskumov trhu či obchodných investícií.

Optimizely Inc. V záujmu zaistenia optimálneho zobrazovania a fungovania funkcií vychádzame pri vývoji svojich ponúk z A/B testovania a multivariantných analýz realizovaných pomocou analytickej webovej služby Optimizely od Optimizely Inc. Táto služba využíva k identifikácii prehliadača návštevníka a k analýze využívania príslušnej webovej stránky súbory cookies, ktoré nezhromažďujú žiadne osobné údaje. Ďalšie informácie ohľadne toho, ako služba Optimizely nakladá s vašimi údajmi, nájdete tu. Sledovanie službou Optimizely môžete kedykoľvek deaktivovať postupom, ktorý nájdete na adrese: http://www.optimizely.com/opt_out alebo tu:  http://www.nivea.de/?optimizely_opt_out=true. Ak by ste chceli sledovanie službou Optimizely neskôr opäť aktivovať, použite prosím nasledujúci odkaz:  http://www.nivea.de/?optimizely_opt_out=false

Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

Samozrejme, máte kedykoľvek možnosť zažiadať o čiastočné alebo úplné vymazanie Vašich údajov, a to s účinkom počínajúcim od takého odvolania.

Ďalej môžete kedykoľvek požiadať o blokovanie, opravu či doplnenie Vašich osobných údajov. Rovnako tak máte i ďalšie práva podľa § 20 zákona č. 428/2002 Z. z., a § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Právo na informácie

Môžete kedykoľvek získať informácie o údajoch, ktoré si o Vašej osobe evidujeme na základe Vašich návštev našich webových stránok. Svoje otázky, prosím, smerujte najmä na jednu z adries uvedených na týchto webových stránkach.

Automaticky získavané údaje (nemajúce charakter osobných údajov)

V okamihu, keď navštívite našu webovú stránku, automaticky získavame určité údaje, ktoré sa nevzťahujú priamo ani nepriamo k Vašej osobe, teda nemajú charakter osobných údajov, napr. meno poskytovateľa internetových služieb (ktorým môže byť i spoločnosť, v ktorej pracujete), webové stránky, ktoré ste navštívili pred našimi, aké informácie ste vyhľadávali na našej webovej stránke, kedy ste tieto informácie vyhľadávali, Vami používaný operačný systém alebo verzia internetového prehliadača.

Uvedené informácie sú získavané a analyzované v anonymizovanej forme. Sú používané iba za účelom zlepšenia atraktivity, obsahu a fungovania našej webovej stránky. Nie sú teda nijako inak spracovávané a nie sú tiež odovzdávané tretím stranám.

Cookies

Aby sme Vám uľahčili používanie našej webovej stránky, používame tzv. "cookies". Cookies sú malé textové súbory uchovávané na harddisku Vášho počítača, ktoré sú nevyhnutné pre použitie našich webových stránok. Cookies využívame preto, aby sme lepšie porozumeli, ako je naša webová stránka používaná, a rovnako aby sme tu zlepšili orientáciu. Cookies nám napríklad pomáhajú určiť, či určitú jednotlivú stránku na našom webe už niekto otvoril. Cookies nám tiež môžu povedať, či už ste niekedy našu webovú stránku navštívili, či ste novým návštevníkom. Cookies, ktoré používame, neobsahujú žiadne osobné údaje ani iné informácie, ktoré by umožnili identifikovať konkrétnu osobu. Ak si neprajete cookies dostávať, prosím, nastavte svoj internetový prehliadač tak, aby všetky cookies z harddisku Vášho počítača vymazal, resp. všetky cookies blokoval, popr. aby Vás vždy upozornil, že má byť nejaký súbor cookies na Vašom harddisku uložený.

Deti

Osobné údaje detí nezhromažďujeme. Ak sa dozvieme, že nám také osobné údaje boli odovzdané bez súhlasu rodičov dieťaťa (alebo iného zákonného zástupcu), okamžite tiež osobné údaje odstránime. Pritom sa budeme riadiť inštrukciami Vás ako rodičov (či iných zákonných zástupcov).

Ochrana osobných údajov

Prijali sme také technické a organizačné opatrenia, aby Vaše osobné údaje boli chránené pred stratou, úpravami, krádežou či sprístupnením neoprávnenými tretími osobami.

Aktualizácie a zmeny

Vezmite, prosím, na vedomie, že môžeme aktualizovať či zmeniť niektoré časti tohto dokumentu bez toho, aby sme Vás na to vopred upozornili. Z tohto dôvodu prosíme, aby ste tento dokument z čas na čas kontrolovali a boli si tak vedomí prípadných zmien a aktualizácií. Aktuálny dátum účinnosti tohto dokumentu bude vždy zverejnený.

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov pre Google Analytics

Táto webová stránka používa Google Analytics, službu webových analytík poskytovanú spoločnosťou  Google, Inc. ("Google"). Google Analytics využíva soubory "cookies", čo sú textové súbory uložené do Vášho počítača, ktoré pomáhajú majiteľovi webovej stránky analyzovať, ako návštevníci túto stránku využívajú. Informácie získané vďaka súboru cookie o Vašom správaní na webovej stránke (vrátane Vašej anonymizovanej IP adresy) budú odoslané a uložené spoločnosťou Google na serveroch v Spojených štátoch. Google využije tieto informácie na účely vyhodnotenia Vášho správania na webovej stránke, zostavenie správ o aktivitách na webovej stránke pre prevádzkovateľa webových stránok a poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s aktivitou na webových stránkach a používaním internetu. Google môže tieto informácie odovzdať aj tretím stranám tam, kde to zákon vyžaduje, či kde takéto tretie strany pre Google tieto informácie spracovávajú. Google nebude spájať Vašu IP adresu so žiadnymi ďalšími údajmi, ktoré vlastní. Použitie súborov cookies môžete odmietnuť zvolením zodpovedajúceho nastavenia vo Vašom prehliadači, berte ale na vedomie, že v takom prípade nebudete môcť využívať plnú funkcionalitu tejto webovej stránky. Použitím tejto webovej stránky vyjadrujete spoločnosti Google súhlas so spracovaním dát o Vás spôsobom a pre účely vyššie uvedené.

Máte možnosť zabrániť spoločnosti Google, aby detekovala súbor cookie, ktorý bol vytvorený z dôvodu a vo vzťahu k Vášmu správaniu na tejto webovej stránke (vrátane Vašej IP adresy) a tiež, aby spracovala tieto údaje, stiahnutím a nainštalovaním tohto prehliadačového pluginu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en