IMPRINT

BEIERSDORF SLOVAKIA, S.R.O.

Beiersdorf Slovakia, s.r.o.
Riznerova 5
811 01 Bratislava 1
Slovenská republika

Please visit our corporate site for
company related questions, such as:
investor relations, jobs and press.

Zástupcovia:

  • General Manager: Ing. Jan Habeš, MBA

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Bratislave I, v oddieli Sa, vložke č.3377/B

DIČ: 202030318